Antidopping

Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) Hatályos Dopping ellenes Szabályzata itt olvasható:

szabályzat(pdf)
(kérem kattintson a linkre)


MVLSZ doppingellenőrzésselkapcsolatos adatkezelése:

Tájékoztatjuk, hogy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a Magyar Vizilabda Szövetség tartja nyilván és a HUNADO (Magyar Antidopping Csoport) rendelkezésére bocsátja a doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatokat – különös figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó “whereabouts” információkra -, az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat.

A hozzájáruló nyilatkozatok aláírásával a sportoló vagy törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő, a sportoló doppingellenőrzésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásához a sportoló alábbi személyes adatait tartsa nyilván.
A sportoló és/vagy törvényes képviselőjének neve, születés helye és ideje, anyja neve, lakcíme, a sportoló sportszervezetének neve, a sportoló tartózkodási helyére vonatkozó „whereabouts” információ.

A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a sportoló és/vagy törvényes képviselője jelen tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul, hogy a fenti személyes adatokat a Magyar Vizilabda Szövetség, mint Adatkezelő kezelje, és az erre való felhívásra a HUNADO (Magyar Antidopping Csoport; székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/c. 7. em. 99., tel: (06-1) 273-1715) részére továbbítsa.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és – amennyiben azt jogszabály nem zárja ki – a hozzájárulásával megadott adatait töröljük.

Adatkezelő neve: Magyar Vizilabda Szövetség
Postai címe: 1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda
Email címe: waterpolo@waterpolo.hu
Telefonszáma: +3670 430 7010

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat a hatóság alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu